d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.


Tijdelijke leerkracht
Art. 26.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de tijdelijke leerkracht is het gederfde loon 1/312 van het jaarloon op basis waarvan hij zou zijn betaald op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid.


Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer

Art. 27.

FR   NL   [Affichage pour impression]