d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.


Tijdelijke leerkracht

Art. 26.

Voor de tijdelijke leerkracht is het gederfde loon 1/312 van het jaarloon op basis waarvan hij zou zijn betaald op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid.


Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer

Art. 27.

FR   NL   [Affichage standard]