Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 15.


Art. 16.
01/01/1990 De verzekeringsinstelling heeft dertig dagen tijd, te rekenen vanaf de datum van de in artikel 15 bedoelde kennisgeving, om de betwiste elementen te verantwoorden. De verbeterde of aangevulde staat moet eveneens binnen dezelfde termijn worden teruggezonden aan de Dienst voor uitkeringen.

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]