Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 5.


Art. 6.
03/12/1966 De adjunct staat de chef terzijde bij de afdoening van de zaken behandeld in de taal, die laatstgenoemde niet kent.
03/12/1966 Hij neemt kennis van alle andere zaken, waarin de eenheid van rechtspraak kan in het gedrang komen.
03/12/1966 Hij mag er in geen geval toe verplicht worden om letterlijke en schriftelijke vertaling van de stukken van het dossier te geven.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]