Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 23.


Art. 24.
01/01/1997 In artikel 2, littera g, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981, tot heroprichting van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid worden de woorden "7 april 1954, gewijzigd door dit van 19 februari 1959" vervangen door de woorden "5 augustus 1986".

Art. 25.

FR   NL   [Affichage pour impression]