d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 63.


Art. 64.
06/09/1994
  -12/03/1998
Voor de verstrekkingen die verricht worden met zware medische apparatuur of in medische diensten of medisch-technische diensten, bedoeld in de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 zoals ze door de Koning worden omschreven, wordt het toekennen van een verzekeringstegemoetkoming afhankelijk gesteld van de voorwaarden dat die verstrekkingen worden uitgevoerd met apparatuur of in diensten die:
06/09/1994
  -09/05/2014
1░ overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen inzake programmatie en erkenning van vorenbedoelde wet op de ziekenhuizen en haar uitvoeringsbesluiten werden ge´nstalleerd en geŰxploiteerd;
06/09/1994 2░ door de Minister zijn erkend op grond van de door de Koning bepaalde criteria die inzonderheid betrekking kunnen hebben op kwantiteitscontrole en financiering.
06/09/1994
  -12/03/1998
Ongeacht andersluidende bepalingen van deze geco÷rdineerde wet, kan de Koning eveneens, op voordracht van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de honoraria beperken voor de hierbovenbedoelde verstrekkingen die verricht worden met zware medische toestellen of in medische diensten of in medische technische diensten, die zonder toestemming werden ge´nstalleerd of opgericht.

Art. 65.

FR   NL   [Affichage pour impression]