K.B. 26-10-2001: uitvoering art. 12, § 1, 2°, a) van besluit wet 7-2-1945

Résumé: Pagina: ZK/96

Laatst Bijwerkingnr.: 4/2002

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL