d'application Ó partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 11.


Afdeling III.- Bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een erkende dienst voor geneeskundige controle is

Aangifte van ongeschiktheid
Art. 12.
01/12/1997 In afwijking van artikel 2 moet de gerechtigde wiens werkgever een beroep doet op een erkende dienst voor geneeskundige controle als bedoeld in artikel 91, eerste lid van de geco÷rdineerde wet, zijn ongeschiktheid alleen aangeven bij die dienst die dan de formaliteiten vervult omschreven in artikel 13.


Geneeskundige beslissingen

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]