Publié le 04/11/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 oktober 2000 waarbij de datum van inwerkingtreding van artikel 134 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen wordt vastgesteld en waarbij voor het jaar 2000 de bijkomende heffing op de omzet van sommige farmaceutische producten nader wordt geregeld

Art. 2.


Art. 3.
14/11/2000 De voornoemde aangiften dienen gedagtekend, ondertekend en waar en echt verklaard te worden en bij een ter post aangetekende brief te worden ingediend bij de Dienst voor geneeskundige verzorging (Beheerseenheid voor de farmaceutische verstrekkingen) van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, vóór 15 november 2000.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]