Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 156.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Onverminderd de eventuele strafrechtelijke en tuchtvervolging en afgezien van ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73808 art.107 Opnieuw ingevoegd] § 1. De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie ...
      d'application à partir du ?

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20558 art.4 Wijziging] § 1. De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie ...
      d'application à partir du 09/04/2012