Publié le 13/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 9.


Art. 10.
01/01/2011 De Minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]