Publiť le 26/07/2018
   

FR   NL  

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2019 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van het Verzekeringscomitť, de lijst vast van patiŽntengroepen waarvoor het globaal prospectief bedrag per opname wordt toegepast. Een patiŽntengroep kan worden ingeschreven op de lijst voor zover het gaat om opnames die een standaardproces van zorg vereisen dat weinig verschilt tussen patiŽnten en tussen ziekenhuizen.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]