Publié le 17/03/1992
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 maart 1992 houdende de criteria en de modaliteiten volgens welke bij de laboratoria voor klinische biologie de bedragen worden teruggevorderd bedoeld in artikel 60 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 8.


Art. 9.
01/04/1992 Het koninklijk besluit van 22 maart 1989 houdende de criteria en de modaliteiten volgens welke bij de laboratoria voor klinische biologie de bedragen worden teruggevorderd bedoeld in artikel 34undecies van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de besluiten van 2 januari 1990 en 26 februari 1991, wordt opgeheven.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]