Publié le 02/06/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 3.


Art. 4.
01/07/1989 Bij overlijden van de gerechtigde wordt de kaart door de verzekeringsinstelling die ze afleverde teruggevraagd aan zijn erfgenamen.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]