Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2002 Het Rijksinstituut ziet de bij artikel 2, § 2 en artikel 4 bedoelde aangiften na.
01/01/2002 Het Rijksinstituut vordert te dien einde de medewerking van de administraties, organismes en diensten welke pensioenen en aanvullende voordelen toekennen.

Art. 6bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]