Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Artikel 1.


Art. 2.
01/03/1960 Het jaarlijks bedrag van het overlevingspensioen bedoeld in hetzelfde koninklijk besluit van 24 oktober 1936 mag niet lager zijn dan een gewaarborgd minimum van 18.000 frank, 21.000 frank of 24.000 frank, naargelang de echtgenoot gewoon zeeman, lager officier of hoger officier was.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]