K.B. 6-12-2018: vergoeding weesgeneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten die in kader van zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Résumé: Numac tekst: 2018032494

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 19-12-2018 - Wijzigende numac: 2018032494

FR   NL  


Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel. 1.

HOOFDSTUK II. - College van artsen voor een weesgeneesmiddel of een farmaceutische specialiteit die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar is

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK III. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK IV. - Overgangsmaatregelen

Art. 14.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 15.     Art. 16.

FR   NL