Publié le 19/12/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Artikel. 1.


HOOFDSTUK II. - College van artsen voor een weesgeneesmiddel of een farmaceutische specialiteit die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar is
Art. 2.
01/01/2019 Voor een specialiteit waarvoor de vergoedingsvoorwaarden het voorzien wordt een College opgericht binnen de Dienst.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]