Publié le 19/12/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Art. 9.


HOOFDSTUK III. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen
Art. 10.
01/04/2019 Het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de vergoeding van de weesgeneesmiddelen wordt opgeheven.


Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]