d'application à partir du 01/01/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Art. 15.


Art. 16.
01/01/2019 De minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]