d'application à partir du 01/04/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Art. 6.
P 01/04/2007 Opgeheven door: K.B. 1-4-2007 - B.S. 3-4-2007 - ed. 2 (zie art. 58 en 59)

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]