d'application à partir du 01/04/1992
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen

Art. 2bis.


P Art. 3.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]