Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De verstrekkingen van klinische biologie, zoals deze door de Koning nader ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 23/12/2009 - B.S. 29/12/2009 p.82145 art.12 Wijziging] § 4. Het of de in § 1 bedoelde <:W>forfaitair honorarium<:w> of ...
      d'application à partir du 29/12/2009