Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56.

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Vervanging] § 1. Het verzekeringscomité kan overeenkomsten sluiten voor onderzoek en vergelijkende ...
      d'application ŕ partir du 01/09/2001