Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 7.


Art. 7bis.
01/01/2014 De artikelen 2 tot 7, met uitzondering van artikel 6, § 1, alsook artikel 13, zijn niet van toepassing op de Kas der Geneeskundige verzorging van HR Rail.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]