Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20546 art.39 Vervanging] § 3. <:M>In geval van een inbreuk op de bepalingen van <:C 1>artikel 73bis, ...
      d'application ŕ partir du 09/04/2012