Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Vervanging] De forfaits worden vastgesteld per ziekenhuis door de begroting van de ...
      d'application à partir du 30/04/1997

[Wet 23/12/2009 - B.S. 29/12/2009 p.82145 art.12 Wijziging] De <:W>forfaitaire honoraria<:w> worden vastgesteld per ziekenhuis door ...
      d'application à partir du 29/12/2009