Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De verstrekkingen van klinische biologie, zoals deze door de Koning nader ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 23/12/2009 - B.S. 29/12/2009 p.82145 art.12 Wijziging] § 2. De Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen doet hetzij op eigen initiatief, ...
      d'application ā partir du 29/12/2009

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 2. De Nationale Commissie <:W>artsen-ziekenfondsen<:w> doet hetzij op ...
      d'application ā partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL