d'application Ó partir du 01/01/2006
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 28.


Art. 29.
P 01/01/2006
  -08/12/2006
ž 1. De tegemoetkoming voor de deelname aan het multidisciplinair overleg indien het overleg ten huize van de rechthebbende plaatsheeft, waarin is voorzien in artikel 7, ž 1, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773172 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776532 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
P 01/01/2006
  -08/12/2006
De tegemoetkoming voor de deelname aan het multidisciplinair overleg indien het overleg niet ten huize van de rechthebbende plaats heeft, waarin is voorzien in artikel 7, ž 2, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773216 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776554 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
P 01/01/2006
  -08/12/2006
De tegemoetkoming voor de registratie, waarin is voorzien in artikel 7, ž 3, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, ž 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773290 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776576 voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 9░, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27.
P 01/09/2003
  -08/12/2006
ž 2. De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging stelt maandelijks per verzekeringsinstelling een factuur op, conform het model opgenomen in bijlage 65.
01/09/2003 Deze factuur omvat:
01/09/2003 - een lijst van de betrokken rechthebbenden, aangesloten bij die verzekeringsinstelling, waarbij telkens wordt vermeld:
01/09/2003 - de datum van het multidisciplinair overleg;
01/09/2003 - het RIZIV-identificatienummer van de deelnemers aan dat overleg waarvoor een tegemoetkoming wordt aangerekend;
01/09/2003 - een lijst van de zorgverleners ge´dentificeerd aan de hand van hun RIZIV-nummer, met voor elke zorgverlener het aantal van elke pseudocode dat in rekening wordt gebracht en het rekeningnummer van die zorgverlener.
P
01/09/2003 ž 3. De verzekeringsinstellingen betalen aan de hand van die facturen de tegemoetkomingen aan de betrokken zorgverleners.
01/01/2006 ž 4. Wat de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging erkend door de Franse Gemeenschapscommissie betreft, wordt de facturatie verricht door :
01/09/2003 - de co÷rdinatiecentra, via het inschrijvingsnummer van de verbonden ge´ntegreerde dienst voor alle rechthebbenden die zich bekennen tot de co÷rdinatiecentra;
01/09/2003 - de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging voor de rechthebbenden die zich niet bekennen tot de co÷rdinatiecentra.

HOOFDSTUK XIII. - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN DIE DOOR DE RECHTHEBBENDEN WERDEN GEDRAGEN MET BETREKKING TOT ENTERALE VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE - MAXIMUMFACTUUR

Art. 30.

FR   NL   [Affichage pour impression]