d'application à partir du 22/02/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis.


Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 147.
P 06/09/1994
  -06/09/2017
De geneesheren-inspecteurs hebben tot opdracht de uitvoering van de aan de adviserend geneesheren opgedragen taken te controleren. Te dien einde doen zij alle nodige onderzoekingen en, gebeurlijk, het lichamelijk onderzoek van de rechthebbenden.
P 06/09/1994
  -06/09/2017
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 90 en 94 mogen de geneesheren-inspecteurs de gerechtigden onderzoeken en een beslissing nemen over de staat van arbeidsongeschiktheid.
P 22/02/2002
  -06/09/2017
De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan van de controles toevertrouwd aan de adviserend geneesheren met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en van magistrale bereidingen.


Art. 148.

FR   NL   [Affichage pour impression]