Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Art. 6


(En vigueur le: 01/01/2019 - )

est cité par:

Art. 7

De uitkering voor pleegouderverlof wordt door de verzekeringsinstelling in één keer betaald uiterlijk één maand na de aanvangsdatum van die periode voor zover dat de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 4, § 2, en 6 zijn vervuld.
(En vigueur le: 01/01/2019 - )