Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Art. 6

[B.S. 04/04/2019 Invoeging] Art. 6.
      d'application partir du 01/01/2019