Publié le 17/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Art. 4.


Art. 5.
01/07/2019 Opgeheven door: K.B. 11-6-2019 - B.S. 17-6 - art. 4

FR   NL   [Affichage pour impression]