Publié le 02/04/2010
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Artikel. 1.
12/04/2010 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.


Afdeling 2. - Definities en toepassingsgebied

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]