Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Artikel 1.


HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 2.
03/12/1966 Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaren die op 1 september 1963 in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied verbonden waren:
03/12/1966 aan een niet-gemeentelijke plaatselijke dienst;
03/12/1966 of aan een van de volgende gewestelijke diensten:
03/12/1966 a) een dienst waarvan de werkkring uitsluitend gemeenten zonder speciale regeling bestrijkt in het Nederlandse of in het Franse taalgebied, en waarvan de zetel in dat gebied gevestigd is;
03/12/1966 b) een dienst waarvan de werkkring gemeenten met bijzondere regeling of gemeenten met verschillende regelingen bestrijkt in het Nederlandse of het Franse taalgebied, en waarvan de zetel in hetzelfde gebied is gevestigd;
03/12/1966 c) een dienst waarvan de werkkring gemeenten uit het Duitse taalgebied bestrijkt en waarvan de zetel in dat gebied is gevestigd;
03/12/1966 d) een dienst waarvan de werkkring gemeenten van verschillende taalgebieden, maar niet van Brussel-Hoofdstad, bestrijkt en waarvan de zetel noch in een gemeente uit het Malmedyse, noch in een gemeente van het Duitse taalgebied is gevestigd.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]