M.B. 16-5-1989 - vaststelling van model verzekeringskaart en modaliteiten van gebruik ervan

Note: Historiek vanaf 1-9-1989

Deze tekst werd laatst aangepast door het K.B. 24-7-1989 - B.S. 23-8-1989

FR   NL  


Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 8.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 1-201/07/1989

FR   NL