d'application à partir du 04/02/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 29.


B. Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen
Art. 30.
07/11/2003 De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen is samengesteld uit:
07/11/2003 tien werkende en tien plaatsvervangende leden, aangewezen door de representatieve organisaties van de tandheelkundigen;
07/11/2003 tien werkende en tien plaatsvervangende leden, aangewezen door de verzekeringsinstellingen.
04/02/2005 Om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid één mandaat va plaatsvervangend lid.


C. Gemene bepalingen ter zake van de Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen

Art. 31.

FR   NL   [Affichage pour impression]