d'application à partir du 01/07/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 145.


Afdeling VII.- Tegemoetkoming in de herscholingskosten Opgeheven door: K.B. 30-3-09 - B.S. 2-6
Art. 146.
01/07/2009 Opgeheven bij K.B. 30-3-09 - B.S. 2-6 - art. 1


Afdeling VIII.- De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven

Art. 147.

FR   NL   [Affichage pour impression]