d'application Ó partir du 31/12/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 172.


Art. 173.
31/12/2015 De afdeling van de Hoge commissie heeft als opdracht om zich in het geval, bedoeld in artikel 172, uit te spreken :
31/12/2015 1░ over de staat van invaliditeit van de gerechtigden in de zin van artikel 100 van de geco÷rdineerde wet en de duur ervan te bepalen, onverminderd de toepassing van artikel 94, tweede lid, van de geco÷rdineerde wet;
31/12/2015 2░ Opgeheven door: K.B. 31-1-2017 - B.S. 10-2 - art. 2
31/12/2015 3░ over de erkenning van de staat van arbeidsongeschiktheid van gerechtigden die een werkzaamheid hebben verricht zonder de in artikel 100, ž 2, van de geco÷rdineerde wet bedoelde toelating en die zich tijdens het in artikel 101, ž 1, eerste lid, van de geco÷rdineerde wet bedoelde medisch onderzoek in een tijdvak van invaliditeit bevinden.

Art. 174.

FR   NL   [Affichage pour impression]