d'application à partir du 10/08/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 194.


Art. 195.
10/08/1996 Een plaatsvervangend lid heeft enkel zitting bij afwezigheid van een werkend lid.
10/08/1996 Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een plaatsvervangend voorzitter die door de Koning wordt benoemd uit de leden van de raad.

Art. 196.

FR   NL   [Affichage pour impression]