d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 304.


Art. 305.
15/02/2003 Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2

Art. 306.

FR   NL   [Affichage pour impression]