d'application à partir du 25/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 314.


Art. 315.
25/01/2014 Opgeheven door: KB 13-11-13 - B.S. 15-1-14 - art. 1

Art. 316.

FR   NL   [Affichage pour impression]