d'application à partir du 10/08/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 346.


Art. 347.
10/08/1996 Met betrekking tot de geneeskundige verstrekkingen worden maandelijkse cumulatieve statistische tabellen opgesteld per nomenclatuurcode of pseudonomenclatuurcode, voor de medische en paramedische disciplines, bepaald door het Verzekeringscomité. Deze tabellen bevatten de bedragen van de uitgaven, het aantal verstrekkingen en het aantal verpleegdagen voor het geheel van de algemene regeling en de regeling der zelfstandigen samen, zonder onderscheid van ziekenfonds of gewestelijke dienst. De desbetreffende uitgaven dienen minstens het niveau te bereiken van de gegevens opgenomen op de in artikel 337 bedoelde uitgavenbescheiden.
10/08/1996 De verzekeringsinstellingen zenden hun tabellen aan de diensten van het Instituut, binnen drie maanden na de maand waarop ze betrekking hebben.

Art. 348.

FR   NL   [Affichage pour impression]