K.B. 24-10-2002: persoonlijk aandeel voor vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Résumé: Papierversie: pagina UB/939

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd gewijzigd door: B.S. 6-4-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL