K.B. 11-1-1993: grondslag voor berekening van de tegemoetkoming voor verstrekkingen van tandheelkundigen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/221

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst ingevoerd door: B.S. 15-01-1993

Numac: 1993022005

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL