M.B. 21-1-1994: uitvoering art. 5 van K.B. 3-11-1993 tot uitvoering art. 25 van de wet 9-8-1963

Résumé: Numac tekst: 1994022021 - p. 3499

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-1994

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 26-11-1994

FR   NL  


Ministerieel besluit van 21 januari 1994 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 25 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL