K.B. 5-12-2001: globale begroting verstrekkingen inzake klinische biologie in 2001

Résumé: Papierversie: Pagina UB/791

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 25-12-2001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 december 2001 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2001 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL