K.B. 12-1-1996: vaststelling van grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen voor sommige verstrekkingen van geneesheren

Résumé: Papierversie: Pagina UB/342

Note: Tekst met volledige historiek

Teskt bijgewerkt tot: B.S. 24-1-1996

Numac: 1996022040

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 januari 1996 tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkomingen voor sommige verstrekkingen van de geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL