K.B. 29-1-2007: datum waarop kiezerslijst voor verkiezingen van vertegenwoordigers van tandartsen in 2007 wordt vastgelegd

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1461

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 21-2-2007 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2007 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL