K.B. 21-4-2007: vaststelling criteria en regels voor vergoeding aan stagemeesters van kandidaat algemeen tandarsten

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1510

Note: Tekst met volledige historiek

Bijgewerkt tot B.S. 29-4-2014

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen wordt toegekend

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 2bis.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL